Yasadaki Yeri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kurum ya da kuruluşlarda işyerinin ölçeğine bakmaksızın, yangın önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Kanun yönetici ya da işverenin yangın ihtimaline karşı araç ve gereçleri sağlayarak, eğitim ve tatbikatları yaptırmasını ve yangın ihtimaline karşı eğitilmiş kişi/kişilerin kurum ya da kuruluşlarda her zaman hazır bulunmalarını zorunlu kılmıştır.

Hizmet Detayı

İşyerinde çalışan personele yetkili kurumlarca sertifikalandırılmış (Yangın Eğitici Eğitmenliği) personellerimiz tarafından yangın eğitimi düzenlenmektedir. Bu eğitimin içerisinde;

Tatbikatın düzenlenmesi ve raporlandırılması
Tatbikata katılan personelin kayıt, takip ve sertifikalandırılması