Yasadaki Yeri

İş sağlığı hizmeti çalışanların işyeri hekimi tarafından rehberlik, danışmanlık, sağlık gözetimi ve sağlık ile ilgili eğitimlerini kapsar. 6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasında işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir.

Hizmet Detayı

Aylık çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmek

Yıllık Çalışma Planı Hazırlamak
Çalışan Personele Çok (Ağır) Tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilirlik Raporu Verilmesi
Risk Değerlendirmesi Çalışmalarına Katılmak
Periyodik Muayeneler
İSG İç Yönetmelik Hazırlamak
İlkyardım Eğitimi
Acil Durum Eylem Planı Hazırlamak
Portör Muayenelerini Takibini Sağlamak