Yasadaki Yeri

4857 sayılı iş kanunun Değişik 81. Maddesi ile 82. Maddesindeki İş Güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar tanımına uygun ve iş güvenliği uzmanı görev yetki ve sorumlulukları hakkındaki yönetmelik hükümleri gereği olarak işverenler işyerlerinde işin risk grubuna uygun (A, B veya C sınıfı) sertifikalı İSG Uzmanı bulundurmakla yükümlü kılınmışlardır.

Hizmet Detayı

Aylık çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmek

Çalışan Sayısının 50'yi Geçmesi Durumunda İSG Kurulu Oluşturmak
İSG İç Yönetmeliğini Hazırlamak
Gerektiği Durumlarda Sağlık Güvenlik Dokümanı Hazırlamak
Gerektiği Durumlarda Patlamadan Koruma Dokümanı Hazırlamak
Ortam Gözetimi
İş Sağlığı ve güvenliği Eğitimleri
Risk Analizi Hazırlamak
Acil Durum Eylem Planı Hazırlamak
Yıllık Çalışma Planı Hazırlamak
Çalışan Eğitimlerinin Sertifikalandırılması